Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek magasabbra szállnak, mint mások, de mindegyikük legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)
Óvodánkban a gyermekek harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek és programok biztosításán túl kiemelt figyelmet szentelünk a mozgásra, az egészséges életmódra, a környezettudatos – a természet védelmét és tiszteletét magában foglaló – nevelésre. Az Élet-program nevet viselő pedagógiai programunk híven tükrözi azt a gyermekközpontú, a világ iránt nyitott, el- és befogadó szemléletet, amely az intézményünkben folyó nevelést meghatározza és jellemzi. Intézményünkben a nevelés homogén csoportokban történik, figyelembe véve a szülők igényeit és az óvodapedagógusok nevelési elveit.
A gyerekek képességeinek, tehetségének kibontakoztatása napi szinten a csoportokban és a tehetségműhelyekben zajlik.

Tehetségműhelyeink:
  • Körtemuzsika – énekes-táncos meseműhely
  •  Karminca – gyermek jóga
  •  Zeneország – zenei és dramatikus képességek fejlesztése.
Óvodánkban működik Aflatoun műhely, amely a kisgyermekek szociális és pénzügyi képességeinek fejlődését segíti elő és a Biztonságos Óvoda szakkör, ahol a gyermekek közlekedési ismeretei kialakulnak, mélyülnek.
SNI-s gyermekeket integráló intézményként munkánkat utazó gyógypedagógusok segítik. Külső szakemberként részt vesznek nevelő-oktató munkánkban a szakszolgálattól logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő.

Célunk a nevelés során a kreativitás, a pozitív gondolkodás kialakítása, a gyermek optimális személyiségfejlődésének biztosítása.
Programunk szellemiségének megfelelően óvodánk mindennapjaiban a népi kultúra, a néphagyományok is jelen vannak. Törekszünk arra, hogy közös örökségünket a gyerekek tiszta forrásból ismerjék meg.

Az intézményünkbe járó más nemzetiségűek lehetőséget teremtenek arra, hogy óvodásaink bepillantást nyerhessenek távolabbi országok kultúrájába.

A patinás, felújított és gondosan karbantartott háromszintes épületben öt igényesen berendezett, jól felszerelt csoportszobánk van. Játékaink korszerűek, minden tekintetben megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak.

Óvodánk belvárosi környezetben található, de a kapun belépve a hozzánk érkező egy kis ékszerdobozt talál sok-sok virággal, hatalmas fákkal, szép, tágas udvarral. Sokféle játékkal felszerelt, biztonságos, rugalmas borítással, vidám, színes felületekkel ellátott játszóudvarunk ideális a szabadtéri mozgásra, játékra.
Első udvarrészünk pedig a jó idő beköszöntével a kézműves tevékenységek helyszíne.
A téli időszakban a tavalyi évben kialakított sószobánkban eltöltött idő támogatja az egészség megőrzését. A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges mozgás óvodásaink mindennapjainak természetes része.

Jól felszerelt tornaszobánk van, de sok időt töltünk a szabadban is. Nyaranta egy hetet töltünk az önkormányzat dunabogdányi táborában.

2016-tól rendelkezünk Örökös Zöld óvoda címmel .
A 2018/2019-es nevelési évben bekapcsolódtunk a Boldog Óvoda programsorozatba, mely címnek ettől az évtől birtokosai vagyunk. Madárbarát óvodaként a hozzánk járó gyerekek sok érdekes és hasznos ismeretet szereznek az egyes madárfajokról, valamint élőhelyükről.
Részt veszünk a Bozsik Programban, lehetőség van alapozó tornára, rockyra és hittanra járni az intézményünkben.
 

SPECIALITÁSOK:
♥ környezettudatos magatartásra nevelés
♥ ökológiai szemléletformálás
♥ egyesületi tagként részvétel a Magyar Madártani Egyesület programjaiban
♥ aktív részvétel a Zöld Óvodák Hálózata munkájában

Pedagógiai hitvallásunk napjaink felgyorsult, rohanó életritmusa, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk a harmóniára való törekvés gondolata, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységét célozza. Ilyen terület a környezetvédelem és az egészségvédelem, s ezért kapta programunk az "Élet-program" elnevezést, mely az egész nevelőtestület pedagógiáját, annak szellemiségét tükrözi.

Az "Élet-program" gyermekközpontú, "befogadó" szellemiséget tükröz.

Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz.

Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlő feltételek és azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság különbözteti meg őket egymástól. Egyik fontos feladatunk az igazságosság, az anyagi, családi körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása.

Óvodánkban kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviselete.

Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk az egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását. Programunk nem tartalmaz kötöttségeket a gyermekek életkor szerinti csoportszervezését illetően, a csoportok kialakítását a jelentkező gyermekek életkora szabja meg.

A Szív Óvoda sajátos arculatát társadalmi-természeti környezetünk, helyi adottságaink, az ebből fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg.

Az "Élet-program" sokszínű, specialitásainkat, sajátos arculatunkat természeti környezetünk, helyi adottságaink, a velünk szemben támasztott igények, valamint az ezekből fakadó pedagógiai törekvéseink határozták meg.

Nevelésünk legfontosabb kulcsszavai:
  • Környezettudatosság
  • Ökológiai szemléletformálás
  • Társadalmi és természeti környezetünk befogadása
  • Egészséges test és egészséges lélek
  • Harmónia és felelősség.


 
Szakácsné Nagy Zsuzsanna
óvodavezető
Rólunk
Rólunk
Rólunk
Rólunk
Rólunk