Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezésbefizetés ÁPRILIS hónapra


                                                                                        Kedves Szülők!
                                                              EBÉD és KÜLÖNFOGLALKOZÁSOK BEFIZETÉSE
                                                                                      ÁPRILIS hónapra
                                                                          Befizetendő napok száma: 18 (6695)
                                                                          március 7-én (kedd)  7–10 és 13–17.30
                                                                          január 8-án (szerda)  7–16.00 h

                                                           Kérjük, lehetőleg kiszámolt összeggel érkezzenek!

          Kérjük az időpont betartását!

         Megértésüket, közreműködésüket köszönjük!

                    A külön foglalkozások befizetése ugyanebben az időpontban lehetséges.

Szakácsné Nagy Zsuzsanna 

Tájékoztatás az óvodai étkezésről – 2023

Az étkezési díj naponta:372 Ft.
 
Az ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat kitöltése szükséges, amit a befizetési napokon tehetnek meg az újonnan beiratkozott gyermekek szülei. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes gyermekétkeztetést. A nyilatkozat birtokában tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek, ezért kérjük, hogy a befizetési időpontokban feltétlenül keressék fel az óvodát.
 
 
A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, 2023-ban január 1-jétől 200.564 forintot).
5. nevelésbe vették.