Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Körtemuzsika tehetségműhely 

Szeretném bemutatni a Körtemuzsika énekes-táncos meseműhelyt. 

A foglalkozásokat Schatzl Ildikó (Ildi néni) Pillangó csoportos, óvónéni fogja tartani. 

A műhelybe járó gyermekek megismerhetik és elsajátíthatják az ünnepekhez, neves napokhoz tartozó néphagyományokat és népszokásokat. A néphagyományokhoz kötődő keresztény kulturális értékeket, népi dalos játékokat, mondókákat, csúfolókat, ritmustapsoló játékokat, ezzel is erősítve a nemzeti identitástudatot. Célom, hogy a népi játékokkal és a néptánc előkészítését segítő játékokkal olyan légkört teremtsek, melyben a gyermekek önfeledten, felszabadultan, de a közösen megalkotott szabályokat betartva játszanak. A tevékenységek során nagy hangsúlyt fektetek a humorra, mint jókedv forrására, egymás tiszteletére, egymás elfogadására és a közösségépítésre, hogy minden gyermek egyformán fontosnak érezze magát és örömmel vegyen részt a tehetségműhely foglalkozásain. Minden alkalommal figyelembe veszem a gyermekek aktuális testi és lelki állapotát, ahhoz mérten alakítom a tánc előkészítés és a népi játékok kidolgozását. A foglalkozásokat az Így tedd rá! program segítségével és összegyűjtött anyagának felhasználásával építettem fel.

A foglakozásokat minden héten szerdán 11 órától fogom tartani az óvoda tornatermében. 
 
 Schatzl Ildikó
Tehetségműhely vezető 

 A Zöld Szivecskék szakkör célja:
A gyermeket körülvevő világ megismerése játékos tevékenységek

által.  A tevékenykedés által a gyermekek környezet és klímatudatos attitűdjének formálása.       Kereső, tapasztaló magatartásmóddal, élménypedagógiával környezeti problémák felismeréséhez, megoldásához szükséges jártasságok, készségek, kompetenciák fejlesztése, kialakítása.   A holisztikus látásmód formálása.

 A közös tevékenységek által megvalósuló tanulás. Az előzetes tudás, a tapasztalatok mozgósítása.     A környezetére figyelő, környezetbarát magatartású személyiség

formálása.  Az együttműködés, kooperáció, csoportmunka gyakoroltatása.

Szakkörvezetők:
Csátiné Borbás Andrea és Podlovics Judit
a Csiga csoport óvodapedagógusai