Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Zöld Szivecskék

A Zöld Szivecskék szakkör célja:
A gyermeket körülvevő világ megismerése játékos tevékenységek
által.  A tevékenykedés által a gyermekek környezet és klímatudatos attitűdjének formálása.       Kereső, tapasztaló magatartásmóddal, élménypedagógiával környezeti problémák felismeréséhez, megoldásához szükséges jártasságok, készségek, kompetenciák fejlesztése, kialakítása.   A holisztikus látásmód formálása.
 A közös tevékenységek által megvalósuló tanulás. Az előzetes tudás, a tapasztalatok mozgósítása.     A környezetére figyelő, környezetbarát magatartású személyiség
formálása.  Az együttműködés, kooperáció, csoportmunka gyakoroltatása.

Szakkörvezetők:
Csátiné Borbás Andrea és Podlovics Judit
a Csiga csoport óvodapedagógusai

 
 
Rólunk