Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

A Szív Óvoda és a család kapcsolata, együttműködése

 
"Valljuk, hogy a nevelésben a család szerepe az elsődleges, melyre építünk, és azt kiegészítve szolgáljuk a gyermek harmonikus fejlődését."
 
A kapcsolattartás formái:
Befogadás: 
A szülők az óvodapedagógusokkal közösen segítik a gyermekek beilleszkedését az óvoda életébe.

Családlátogatás: 
Fontos feladatunk annak feltérképezése, hogy a család és az óvoda nevelési elképzelései és nevelési módszerei megegyeznek-e. Meg kell keresnünk a lehetőséget az egységes nevelésre, melyben segít a gyermek és a család megismerése.

Szülői értekezlet:
Tájékoztatjuk a szülőket a gyermekcsoport fejlődéséről. A nevelést érintő témákban előadásokat szervezünk, logopédus, gyermekorvos, pszichológus segítségével.

Összevont szülői értekezlet: 
Tájékoztatót adunk a szülőknek az óvoda pedagógiai munkájáról. Rendszeresen beszámolunk a minőségfejlesztési csoport működéséről, a sikerekről és a feladatokról.
Az éves programnak megfelelően előadókat hívunk meg a családok szemléletformálásának segítésére.

Nyílt napok: 
Megismertetjük a szülőket a korszerű nevelési eljárásokkal, ízelítőt kaphatnak az óvoda életéből. Együtt játszhatnak és tevékenykedhetnek gyermekeikkel.

Fogadóórák: 
Reálisan tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, megbeszéljük a következő időszak nevelési feladatait. Valamennyi tanköteles korú gyermek szüleivel egyéni beszélgetést kezdeményezünk.

Közös programok szervezése:
Különféle rendezvényeket szervezünk, ezáltal is erősítve a család és az óvoda kapcsolatát.

A családok tájékoztatásának formái:
Zöld fal:
 • Környezetünk állapotára vonatkozó adatok
 • Publikációk, könyvek jegyzéke
 • Felhívások környezetvédelmi akciókra
 • Egészségnevelési és életmóddal kapcsolatos tanácsok
 • Tájékoztatás a csoportokban folyó környezeti jellegű tevékenységekről
 • Naprakész honlappal biztosítjuk a pontos tájékoztatást
 • Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a "Zöld óvodá"-val kapcsolatos tevékenységekről

Szülők híradója:
 • Az óvodai élettel kapcsolatos információk, tudnivalók, kérések
 • Információs tasak a szülőknek: mit várnak az óvodától
 • A beiskolázási időszakban csak informális segítséget adunk a szülőknek az iskolaválasztással kapcsolatban

E-mail:
Csoporton belüli e-mailben való tájékoztatás

Közös programok a szülőkkel:
A leendő gyermekeknek és szüleiknek lehetőséget adunk az óvoda megismeréséhez, nyílt nap szervezésével

Rendszeres óvodapszichológusi fogadóórát szervezünk. Előadásokon, beszélgetéseken adunk lehetőséget a nevelési gondok megoldásához

Az óvodapedagógusok feladata:
 • A családok hagyományainak, szokásaiknak, nevelési elvének, elvárásainak, értékrendjének megismerése, a célkitűzések egyeztetése
 • A családok megnyerése a Szív Óvoda nevelési célkitűzéseinek elfogadásához, megvalósításához
 • Lehetőséget adni a szülőknek az aktív párbeszédre